Geef een cadeau-abonnement (6+1 gratis) en vul hieronder het adres in van de begunstigde, maar vergeet ook niet uw eigen gegevens in te vullen. Schrijf € 54 (voor buitenlandse abonnees: € 70) over op rekeningnummer:
KBC: BE03 7380 4042 6184 KREDBEBB op naam van Hippo-Service BV met de mededeling: 'cadeauabonnement + naam'.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u dan een Hippo Revue met begeleidende brief dat u kan schenken. De volgende nummers (6 nummers) zullen dan verder rechtstreeks opgestuurd worden. Deze overschrijving geldt als bevestiging van uw aanvraag om een abonnement.

Aanvrager

Cadeau-begunstigde

(*): Verplichte velden